Kilder

Enkelte arkivalier er også tilgængelige som fuldtekstdokumenter:

Søg i arkiv- og bibliotekssamling

ABA: Arkiv- og Bibliotekssystem

Fotobutik

fotobutik
Fotobutikken er midlertidig lukket.
Henvendelser om fotografier på
tlf.: 35.36.15.22
Forside Arkiv og bibliotekssamlinger
Arkiv- og bibliotekssamlinger Udskriv Email

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) har siden 1909 indsamlet materiale fra arbejderbevægelsens politiske, faglige, kooperative og kulturelle organisationer. I samlingerne findes også materiale om mange personer med tilknytning til arbejderbevægelsen

Artikler om samlinger


Arkiver

ArkivsamlingArkiver
ABA er centralarkiv for lønmodtagernes organisationer og partier og organisationer til venstre for midten i Danmark. Arkivet indsamler arkivalier fra såvel landsdækkende som lokale organisationer samt private personer. I dag omfatter samlingen ca. 2500 organisationsarkiver og 275 personarkiver.
Samlingen omfatter følgende hovedgrupper:
Faglige organisationer: Der er arkiver fra LO (samlingens mest omfangsrige arkiv), fagforbund, fagforeninger, lokale afdelinger og klubber. Både nedlagte og levende organisationer er repræsenteret. Arkiver fra store eksisterende forbund som SiD, HK, Dansk Metal, FOA og også fra mindre forbund som AC, EL-forbund, Frisør og Kosmetiker Forbund samt BUPL.
Politiske organisationer: Det største og ældste arkiv er Socialdemokratiets. Derudover findes der et utal af socialdemokratiske organisationer, f.eks. AIC, vælgerforeninger og kvindeudvalg. Venstrefløjen er repræsenteret med SF, DKP, VS, SAP og KAP samt flere freds- og solidaritetsorganisationer.
Kooperative- og kulturelle organisationer: Bl.a. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Det Kooperative Fællesforbund, AOF, Dansk Arbejder Idrætsforbund samt faglige og politiske sang- og musikforeninger.
Politiske og faglige elev-, lærlinge- og ungdomsorganisatione, f.eks. Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DUI-Leg og Virke, Danmarks kommunistiske Ungdom, Next Stop.
Personarkiverne dækker hele spektret af organisationsarkiverne. Ofte er der i højere grad tale om tillæg til organisationsarkiverne end privatarkiver i ordets egentlige forstand. Bl.a.: Nina Andersen, Nina og Gustav Bang, Hartvig Frisch, H.C. Hansen, Hans Hedtoft, J.O. Krag, Ib Nørlund, Gert Petersen, Louis Pio, Georg Poulsen, Th. Stauning og Ebba Strange. Derudover findes erindringer.

Bøger og tidsskrifter

BibliotekssamlingBøger og tidsskrifter
Biblioteket er forskningsbiblioteket for dansk og international litteratur om arbejderbevægelsen og arbejdernes historie og kultur.
Samlingen dækker perioden fra bevægelsens start i 1850erne og frem til idag og omfatter bl.a. beretninger, protokoller, festskrifter og fagblade.

Biblioteket har et bredt udvalg af danske og udenlandske videnskabelige tidsskrifter, der behandler de nyeste forskningsresultater inden for arbejderhistorie, -kultur og -politik.

Endvidere har biblioteket en række særsamlinger: sangbøger, udtrykte universitetsspecialer og afhandlinger, forlagssamlinger, småtryk og blade.

Arbejderpartiernes aviser haves på mikrofilm.

Biblioteket samler også organisationernes elektroniske publikationer. Arbejderpartiernes programmer og andre centrale kilder kan downloades fra hjemmesiden.

Fotos

FotosamlingFotografier
ABAs fotosamling er blevet opbygget igennem mange år. Et vigtigt skridt fra indsamlingskampagnen "Arbejderfotografier" i 1973. Som resultat heraf blev der afleveret ca. 2.500 fotografier, der kom til at danne den første grundstamme i samlingen.
På daværende tidspunkt rådede ABA allerede over en samling af bevægelsens tidlige historie.
Da Danmarks kommunistiske Partis dagblad Land og Folk blev lukket i 1991, overgig fotoarkivet til ABA. Det samme skete i forbindelse med lukningen af en række andre aviser og fagblade, herunder dagbladet Aktuelt i 2001.

Fotosamlingen viser mange forskellige aspekter af arbejdslivet og arbejderbevæglesen, nationale og internationale begivenheder. Samlingen omfatter også personbilleder og avisernes fotoarkiver afspejler dagliglivet i Danmark.

I starten af 2010 var ca. 32.000 fotografier - inden for emnerne: arbejdspaldser, landbrug, håndværk, industri, transport, handel og kontor, kooperationer, strejker, børns forhold og personbilleder - blevet digitaliseret.

Fotografier kan købes online i vores Fotobutik.


Plakater

PlakatsamlingPlakater
Samlingen omfatter plakater fra arbejderbevægelsens organisation i og udenfor Danmark fra ca. 1900 til idag.

Plakaterne er blevet fremstillet i forbindelse med valgkampe, folkeafstemninger, 1. maj arrangementer, freds- og solidaritetsarbejdet såvel som strejker og demonstrationer. Fritiden er repræsenteret ved teater- og festival-plakater, avis- og forlagsplakater.

Nært knyttet til plakaterne findes en lille speciel samling af støttemærker og emblemer solgt ved faglige og politiske arrangementer.


Faner

Banner: 8 timers arbejde - 8 timers fritid - 8 timers hvilkeFaner
Samlingen omfatter over 1000 faner og bannere fra arbejderbevægelsens mange grene: politiske foreninger, fagforeninger og faglige klubber, børne- og ungdomsorganisationer, sangforeninger kulturorganisationermlung samt mødebannere. Samlingen dækker perioden fra 1872 til 1990erne, men hovedparten stammer fra tidsrummet 1890erne til 1980erne.

Oplysninger om plakater og faner findes i SamBA, ABA's registreringssystem.

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies