Maskiner og Mennesker

logo
Kvinderetsforkæmperen Udskriv Email

Vi har brug for din hjælp

KvinderetsforkæmperVi ønsker dig velkommen i Kulturministeriets top-hemmelige projekgruppe. Som Kvinderetsforkæmper har du ligestilling som altoverskyggende fokuspunkt. Du skal nu forholde dig til to vigtige temaer fra industrialiseringen, og danne dig et overblik over hvordan disse relaterer til dit fokuspunkt. Du vil blive guidet til at se nærmere på temaerne, og finde eksempler (fakta, statistik, citater etc.) som du mener kan bruges til at underbygge og illustrere. Du skal slutte hvert tema af med at skrive Sandheden om det pågældende tema- set fra din rolles synspunkt.

Hvis du har brug for mere information, kan du bruge linkene herunder:

Om Javascript | Vejledning | Eksempler | Hvorfor denne aktivitet

At undersøge eksempler for at afsløre sandheden

 

Note: Det som du skriver i felterne på denne side, vil blive brugt til at lave din rolles Rapport. Informationerne vil ikke blive gemt, så de vil gå tabt hvis du lukker din browser eller hvis din computer crasher. Det er derfor en god idé at copy/paste eller udskrive Rapporten når den er færdig. Hvis du arbejder på en computer eller med en browser som har tendens til at gå ned, skal du være ekstra opmærksom, og kan med fordel skrive dine besvarelser i et tekstbehandlingsprogram først, og så sidenhen paste dem ind i de korrekte felter herunder. Din browser må kunne håndtere Javascript.

 

Begynd med at skrive dit navn som du vil have det skal se ud i Rapporten:

Bagefter arbejder du dig gennem de 2 temaer som sætter fokus på vigtige elementer fra industrialiseringen.
Husk at du altid kan bruge nedenstående links, hvis du har behov for mere information:

Vejledning | Eksempler | Hvorfor denne aktivitet | Tema #1 | Tema #2 | Handleplan

 


 


Tema #1: Hvordan ændrer industrialiseringen kvinders (arbejds-)liv?

Kampen for ligestilling på arbejdsmarkedet
(kun denne side)

Uligeløn og synet på kvinder
(kun denne side)


Brug dette eksempel?

Brug dette eksempel?
Skriv en sandhed
Du skal skrive en Sandhed, der underbygges af eksemplerne, som svar på temaets spørgsmål.

Vejledning | Eksempler | Hvorfor denne aktivitet | Tema #1 | Tema #2 | Handleplan


 

Tema #2: Hvilken status havde kvinden i slutningen af 1800-tallet?
Hvordan var synet på kvinder (og kvinders seksualitet)?


Brug dette eksempel?


Brug dette eksempel?

Skriv en sandhed
Du skal skrive en Sandhed, der underbygges af eksemplerne, som svar på temaets spørgsmål.

Vejledning | Eksempler | Hvorfor denne aktivitet | Tema #1 | Tema #2 | Handleplan


 

Lav en Handleplan

Ved at se industrialiseringen i København fra ét perspektiv, er du blevet ekspert i temaer der relaterer til kvindesyn, ligeløn og kvinders rettigheder i et mandsdomineret samfund. I forhold til nutiden har kvinderne på dette tidspunkt ganske få rettigheder. Meget bør laves om, og dine holdkammerater har brug for din ekspertise: Hvor mener du man bør tage fat først? Hvad er, efter din vurdering, de vigtigste tiltag i forhold til at bringe kvinder mod ligestilling? Brug de Sandheder du er kommet frem til undervejs, til at udforme en handleplan.

Handleplanen bør været udformet som en enkel, klar erklæring om hvad man kan gøre i 1800-tallet for at sikre kvinder højere status og flere rettigheder i et ellers mandsdomineret samfund . Din Handleplan behøver ikke at være lang, men bør være skrevet med omtanke.

Skriv din Handleplan her:

 

Når du er færdig med din Handleplan skal du klikke på "Udform Rapporten"; et vindue som indeholder din Rapport åbner. Gå tilbage til denne side hvis du f.eks. har brug for at justere dine eksempler (husk at du kan bruge checkboxen hvis du ikke ønsker at inkludere et eksempel i din rapport), eller hvis du har brug for at lave ændringer i dine Sandheder eller i din Handleplan. Hvis du klikker på "Udform Rapporten" igen, åbner vinduet med det ændrede indhold af Rapporten. Når du er tilfreds med Rapporten skal du udskrive den og tage den med tilbage gruppen.

 


 

Du kan også vælge at forsætte direkte med grupperapporten)


 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies