Se film fra Michaels besøg på museet

Foto fra udstillingen De fattiges dyrehave

Søg i museumssamlinger

Mussam
Registrerings- og indberetningssystem for museer i Danmark
Herluf Bidstrup:  Den spanske Arena, 1936
Kunstindeks Danmark

Arbejdermuseets værker i Kunstindeks Danmark
Forside Museumssamlinger
Museumssamlinger Udskriv Email
Om Museumsgenstande

Arbejdermuseet er både et kulturhistorisk museum og et kunstmuseum. Fra den spæde start i 1982, da der endnu ikke var en eneste genstand i samlingerne, til i dag har Arbejdermuseet opbygget en samling på ca. 63.000 genstande og 12.000 kunstværker.Nedenfor kan du læse mere om samlingen og dens historie.

Hvis du har lyst til at aflevere noget til museet, kan du klikke i menuen til højre og læse mere om, hvad du skal gøre.

Arbejdermuseet publicerer løbende sine registreringer i Kulturarvsstyrelsens databaser; Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark. I menuen til venstre kan du klikke ind på de to databaser og søge efter genstande og kunstværker i samlingen.

Forsamlingsbygningen

Huset i Rømersgade
Bygningen, hvor Arbejdermuseet har til huse i Rømersgade, er på mange måder i sig selv en kultur- og kunsthistorisk "genstand". Som Arbejdernes Forsamlingsbygning er huset tæt knyttet sammen med arbejderbevægelsen og dens kamp for at opnå bedre levevilkår. Efter at museet var flyttet ind, blev bygningen da også hurtigt indstillet til fredning, og i 1983 var fredningen en realitet.


smed glarmester maler snedker

Glasloftet i Arbejdermuseets festsal stammer fra 1907. Det er malet i Jugend-stil med en særlig tysk teknik kaldet "Hinterglas-Malerei". Da museet flyttede ind i 1982 bestod belysningen i festsalen af neonrør, hvilket var yderst skæmmende for det smukke loft. Som led i restaureringen blev neonrørene erstattet med de originale PH-lamper fra 1928.


Siden er der løbende blevet arbejdet på at restaurere og vedligeholde den gamle bygning. Forsamlingsbygningens største attraktion er uden tvivl den store festsal. På indflytningstidspunktet var festsalen præget af slitage og misforståede moderniseringer, og som sit første store tiltag iværksatte museet en restaurering af den gamle sal, så den kom til at fremstå som den så ud i starten af 1900-tallet. I dag betragter vi festsalen som museets første og største "genstand".
 
Kulturhistorie

Den kulturhistoriske samling
Den første store indsamling blev iværksat i 1983, da Arbejdermuseet efterlyste genstande til en udstilling om 1950'erne. Indsamlingen betød, at Arbejdermuseet i dag nok er det museum i Danmark, der har den bedste samling af genstande fra 1950'erne.

tn_50erlejlighed002 tn_50erlejlighed009 tn_50erlejlighed008 tn_50erlejlighed006 tn_50erlejlighed007

Indsamlingen af genstande fra 1950'erne gjorde det muligt for Arbejdermuseet at indrette en lejlighed så virkelighedstro, at man får følelsen af, beboerne først lige har forladt den.I enkelte tilfælde har Arbejdermuseet modtaget hele interiører. I 1989 blev Arbejdermuseet således indsat som enearving til et parcelhus i Rødovre, inklusiv hele indboet. I 1990 fik museet tilbud om at overtage en lejlighed på Kalkbrænderivej. Det viste sig, at den ældre dame, der havde boet i lejligheden, siden hun flyttede ind med sin familie i 1915, stort set ikke havde foretaget nogle ændringer i indretningen, så gav et levende indblik i boligforholdene i starten af 1900-tallet. De mange dagligdags genstande, som museet har modtaget på den måde, gør det muligt at fortælle hverdagslivets historie på en levende og vedkommende måde.

Arbejdslivet er også fokus for Arbejdermuseets indsamlingsarbejde. I forbindelse med nedlæggelsen af orlogsværftet og lukningen af flådestationen på Holmen i starten af 1990'erne indsamlede genstande fra Københavns havns smede- og maskinværksted. Da Daells lukkede i 1999 foretog Arbejdermuseet en undersøgelse af det gamle varehus i samarbejde med Nationalmuseet og Københavns Bymuseum og indsamlede alt lige fra diske til emballage som dokumentation for varehuset som arbejdsplads.
dv_museumssamling001Fagbevægelsen er et naturligt indsamlingsområde for Arbejdermuseet. Da Arbejdermuseet flyttede ind i forsamlingsbygningen, var der endnu fagforeningskontorer i nogle af lejlighederne, og i 1985 fik Arbejdermuseet overdraget de næsten intakte kontorer, da Guld- og Sølvsmedearbejdernes Forbund flyttede ud af forsamlingsbygningen. Ved fusionen med Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) i 2004 fik Arbejdermuseet overdraget en del af de genstande, som ABA gennem årene havde modtaget i forbindelse med indsamlingen af arkivalier fra fagbevægelsen. Derfor har Arbejdermuseet nu et stort antal dirigentklokker, pokaler, askebægre og meget mere, som blandt andet er blevet fremstillet i anledning af diverse jubilæer i fagbevægelsen. I forbindelse med fusionen kom Arbejdermuseet også i besiddelse af en stor samling genstande, som har tilhørt Thorvald Stauning (1873-1942), den første og længst siddende socialdemokratiske statsminister. Samlingen omfatter mange personlige brugsgenstande, men Stauning elskede også at samle på de "souvenirs" som øloplukkere og nøddeknækkere, der blev fremstillet med ham selv som motiv.

Arbejdermuseet har også indsamlet en del genstande fra kooperationen, sammenslutningen af virksomheder, der var blevet grundlagt af fagbevægelsen. De fleste af virksomhederne er i dag lukket og i den forbindelse har museet blandt andet modtaget genstande fra bryggeriet Stjernen og mejeriet Enigheden.


 
Kunst

Kunstsamlingen
Med tiden har Arbejdermuseet fået opbygget en betydelig samling af såvel malerier som grafik og tegninger, og i dag er Arbejdermuseet ikke bare et statsanerkendt kulturhistorisk museum, men også et statsanerkendt kunstmuseum. Blandt de mange kunstnere, der er repræsenteret i samlingen kan nævnes Hjalmar Kragh Pedersen (1883-1962), Hans Scherfig (1905-1979), Henry Heerup (1907-1993), Erling Frederiksen (1910-1994) og Victor Brockdorff (1911-1992).
kunstsamling001Arbejdermuseet er også i besiddelse af et stort antal satiriske tegninger af kunstnere som Anton Hansen (1891-1960), Martinus Hougaard (1897-1956), Herluf Bidstrup (1912-1988) og Klaus Albrectsen (født 1932). I 2002 fik Arbejdermuseet overdraget Arbejdernes Kunstforenings samling af malerier og grafik. Samlingen var blevet opbygget med henblik på at lave udstillinger rundt omkring på danske virksomheder og udlodde kunst blandt arbejderne til højnelse af deres smag og dannelse, og den repræsenterer et bredt udsnit af dansk kunst siden 2. verdenskrig.
 
Bevaring

Bevaring og konservering
Arbejdermuseet er forpligtet til at opbevare sine genstande og værker, så de kan findes og ikke går til. Til at begynde med lå museets magasin på loftet over festsalen, men faren for brand og samlingens vækst gjorde det snart nødvendigt at finde andre lokaler til opmagasinering. Arbejdermuseet fik sit første fjernmagasin i St.Valby ved Roskilde, men det var dog for langt væk. I en periode havde en del af samlingen til huse i det gamle Øresundshospital, inden den flyttede ind i den gamle lokomotivkedelsmedje i Guldbergsgade på Nørrebro, hvor Empire Bio nu ligger. Da dele af smedjen skulle indrettes til biograf, blev også dette lokale for småt, så museet måtte endnu engang flytte sine samlinger. Den største del blev flyttet til lokaler i Buddinge, og resten flyttede ind i ABA's lokaler på Nørrebro.
Da disse lokaler skulle ombygges til andet formål er både ABA og disse mindre magasiner flyttet til en ny lokalitet i Tåstrup ( og i dag har Arbejdermuseet dels sine magasiner på Nørrebro sammen med ABA, dels i Buddinge.)
Museet har ansat en konservator til at passe samlingen i det daglige.

 
 

 

Aflevering af museumsgenstande

Museumsgenstande

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies