Forside Undervisning Udskoling Byvandring: Slaget på Fælleden 1872
Slaget på Fælleden 1872 Udskriv Email
Beskrivelse

Byvandringen sætter fokus på selve Slaget på Fælleden, men også de faktorer der ledte op til begivenheden.
Karetmagere på DSB's værksteder ca. 1885 Gårdparti fra Lille Kongensgade ca. 1890 1. maj demonstration for 8-timers arbejdsdag

Eleverne tages med tilbage til de gamle arbejderkvarterer på Nørrebro. Her tales om arbejderklassens arbejds- og boligforhold, men også om arbejderklassens stilling i demokratiet. Der gives en indførelse i samtidens socialistiske strømninger i Europa, og hvordan de påvirkede de danske forhold.

Eleverne følger udviklingen i København fra foråret 1871 og frem til slaget på Fælleden den 5. maj 1872. En periode hvor de sociale spændinger i samfundet stiger, og hvor arbejderne i stigende grad strejker med krav om bedre arbejdsforhold. Forløbet giver eleverne en indsigt i de omstændigheder og begivenheder der fører op til slaget på Fælleden.

Der bliver lagt vægt på elevinddragelse, og der er i den forbindelse lagt aktiviteter ind, som understøtter byvandringens centrale pointer.

Trinmål:

 • Give eksempler på, at en periodes fremherskende værdier og holdninger kan forklare afgørende begivenheder og samfundsforandringer
 • Forklare, hvorfor den historiske udvikling i nogle perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
 • Sammenligne egne livsbetingelser med foregående slægstleds og diskutere, hvilke forhold der er ens, hvilke der er forskellige og baggrunden herfor

Kanonpunkt

Slaget på Fælleden

Varighed: Cirka 120 minutter.
Pris: 600 Kr.
Klassetrin: 7. klasse-10. klasse.
Periode: 1. marts - 1. november

 
Booking

 
Lærervejledning

icon Guide til kildekritik
Kildeguiden er en kort introduktion til de mest centrale begreber knyttet til kildekritik.
Ud over at introducere eleverne for centrale begreber giver kildeguiden også letforståelige forklaringer på disse begreber.
Til sidst opstiller kildeguiden en række kontrolspørgsmål, som eleverne bør forholde sig til, når de læser/arbejder med kilder i historieundervisningen.

Kildeopgaver
Arbejderbevægelsens arkiv rummer en del centrale kilder knyttet til den tidlige arbejderbevægelse samt slaget på Fælleden. En lang række af disse kilder er digitaliseret således, at du som lærer kan downloade dem og bruge dem i undervisningen.
Mange af kilderne vil kunne understøtte tematikken fra undervisningsmaterialet "Slaget på Fælleden", mens andre vil kunne bruges til perspektivering eller uddybning af en særlig problemstilling.
Til mange af opgaverne kan du finde konkrete arbejdsspørgsmål, hvor eleverne med hjælp fra kildeguiden vil kunne fordybe sig i de enkelte kilder.

icon Quiz
Til Slaget på Fælleden er der udarbejdet en quiz på 20 spørgsmål. Ved hvert spørgsmål får eleverne tre svarmuligheder, og spørgsmålenes indhold sikrer, at eleverne kommer rundt om selve slaget og perioden.
Quizzen kan bruges i traditionel forstand som afslutning på forløbet, men kan også bruges som en "før- og efter- test", hvor eleverne får quizzen, inden de går i gang med emnet, og når emnet er færdigarbejdet. På den måde kan quizzen være med til at illustrere over for eleverne, hvor meget ny viden de har fået i forbindelse med emnet.
Facitlisten findes også på hjemmesiden.

icon Spørgekort
Til at supplere byvandringen og undervisningsmaterialet kan du downloade spørgekort, hvor eleverne i mindre grupper udfordrer hinanden på viden om Slaget på Fælleden.
Spørgekortene er organiseret således, at de giver eleverne tre ledetråde til at finde frem til en faktuel oplysning, der knytter sig til Slaget på Fælleden og perioden.
Jo færre ledetråde eleverne bruger, jo flere point får de skrabet sammen

Undervisningsmaterialet "Slaget på Fælleden"
Skoletjenesten har udgivet undervisningsmaterialet "icon Slaget på Fælleden", som er en publikation på 12 sider
Materialet giver eleverne et overblik over de politiske og sociale forhold i København omkring 1871, samt en indsigt de omstændigheder og begivenheder der fører frem til Slaget på Fælleden.
Materialet, der kan bestilles som klassesæt, er gratis, dog skal skolen betales porto og ekspeditionsgebyr på 75 kr. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. . Ved henvendelse beder skolens EAN nummer angives i mailen.

Til materialet er der udarbejdet en separat lærervejledning samt elevopgaver. Begge kan frit downloades her fra siden. Elevopgaverne veksler mellem at være fortolkende og forklarende.

icon Vores by, 1872
Slaget på Fælleden anses ofte som en "Københavner-begivenhed", men den tidlige arbejderbevægelse og arbejderforeningen Internationale var langt fra kun et fænomen i København. Poul Geleff, en af de tre frontpersoner for Internationale, foretog utallige agitationsrejser til særligt Jylland, hvilket også afspejlede sig i medlemstallet.
Vores by er et forslag til, hvordan man kan arbejde med arbejdernes historie i sin egen by. Det er oplæg til at lade eleverne gå på opdagelse i deres egen by og finde frem til eventuelle spor af arbejdere og industrialiseringen netop der, hvor de bor.

 
Kilder
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv rummer en del centrale kilder knyttet til den tidlige arbejderbevægelse samt "Slaget på Fælleden". En lang række af disse kilder er blevet digitaliseret og kan downloades til brug i undervisningen.
Mange af kilderne vil kunne understøtte tematikken fra undervisningsmaterialet "Slaget på Fælleden", mens andre vil kunne bruges til perspektivering eller uddybning af en særlig problemstilling.


icon Kilde 17, Uddrag af Bent Egaa Kristensens bog, "Historisk metode"

icon Kildeopgaver
Til mange af opgaverne er der udarbejdet konkrete arbejdsspørgsmål, hvor eleverne med hjælp fra icon Guide til kildekritik vil kunne fordybe sig i de enkelte kilder.


 
Lydfiler

Du kan høre uddrag af 7 centrale kilder relateret til Slaget på Fælleden. Kilderne er indtalt af skuespilleren Ulrich Krenchel.
Lydfilerne kan bruges som supplement til undervisningsmaterialet "Slaget på Fælleden", hvor klassen hører eksempelvis "Henrik Cavlings øjenvidneberetning" til slaget som en introduktion til emnet. Eller klassen kan lytte til uddraget af "Maalet er fuldt" i forbindelse med gennemgangen af afsnittet "Maalet er fuldt".

 • Fattigdom i København
  I 1868 udgav præsten Frederik Vilhelm Munch bogen "Om fattigdommen i København". Bogen byggede på hans observationer i byen samt datidens statistikker i forhold til borgere, der modtog fattighjælp, til selvmord og til børnedødelighed.
  Den indtalte lydfil er et uddrag fra denne bog.

 • Målet er fuldt
  "Maalet er fuldt" er den artikel Louis Pio skrev i forlængelse af indkaldelsen til fælledmødet. Artiklen blev trykt i Socialisten den 2. maj 1872. Artiklens hårde retorik betød, at politimester Crone gik til regeringen med henblik på at forbyde mødet. Formålet med artiklen var at vise arbejdernes solidaritet, men også at vise myndighederne at arbejderne i antal var en størrelse, en magt som ikke kunne tilsidesættes. Lydfilen her er et uddrag fra artiklen.

 • Politrapport
  Stikkere og politispioner var hyppigt anvendt i myndighedernes kontrol med Internationale og socialisterne fra 1871 og frem. En af de mest benyttede politispioner var politiassistent Korn. Han var bl.a. tilstede lørdag den 4. maj 1872, hvor Pio opfordrede arbejderne til at møde op på Fælleden næste dag trods forbuddet. Lydfilen her er netop et uddrag fra Korns referat fra dette møde.

 • Slaget på Fælleden
  Den øverstkommanderende politimand ved slaget på Fælleden skrev mandag den 6. maj en rapport, hvori han gennemgik politiets arbejde i forbindelse med konfrontationen med arbejderne søndag den 5. maj 1872. Lydfilen her er et uddrag fra denne rapport.

 • Henrik Carlings beretning
  Der findes øjenvidneberetninger til Slaget på Fælleden. En af disse er Henrik Cavlings. I sine erindringer skriver han om den oplevelse, han havde søndag den 5. maj 1872 på Fælleden. Han var 14 år, da slaget fandt sted, og uddraget her giver hans personlige oplevelse af slaget, som han kalder for "en revolution".

 • Fædrelandet
  Fædrelandet var en nationalliberal avis, der blev udgivet i perioden fra 1834 og frem til 1882. Fædrelandet blev i perioden omkring Slaget på Fælleden redigeret af Carl Ploug, som var stærk modstander af Internationale. Louis Pio kaldte Ploug for Internationales mest "..ivrige og hadefulde modstander". Lydfilen her et uddrag af den artikel, Fædrelandet bragte den 6. maj 1872.

 • Pios Brev til Engels
  Under Pios fængselsophold lykkes det ham flere gange at få smuglet breve ud til omverden gennem barberdrengen, der kom i fængslet. Blandt disse breve er lydfilen her, som er et uddrag af Pios brev til den tyske socialist og medstifter af Internationale Friedrich Engels. I brevet fortæller Pio bl.a. om slaget på Fælleden.
 
Litteraturliste

Baggrundslitteratur til lærerne:
 • Lars K. Christensen m.fl: Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000
 • Jens Engbjerg: Louis Pio og Slaget på Fælleden
 • Ib Koch-Olsen: I flugt går tiden 1871, fra Pariserkommunen til den danske Internationale
 • Ebbe Kløvedal Reich m.fl: Snart dages det – en billedbog om arbejderbevægelsens historie
 • Henning Tjørnhøj: Louis Pio – folkevækkeren
 • Torben Wanscher: Forsamlingsfriheden og "Fælledslaget"

Undervisningsmaterialer:

 • Arbejdermuseets Skoletjeneste: Slaget på Fælleden, 2009
 • Jens Aage Poulsen: Hit med historien 7, Gyldendal 2005
 • Sten Larsen: Maskinernes indtogsmarch, Alinea 1997

Web-ressourcer:

 • Maskiner og mennesker er et netbaseret undervisningsmateriale, der giver eleverne mulighed for at arbejde med industrialiseringen på en anderledes måde. Materialet lægger op til gruppearbejde og opgaveskrivning. Sitet indeholder en selvstændig lærervejledning og supplerende elevopgaver.
 • Plads til os alle er website der giver et grundigt indblik i arbejderbevægelsens udvikling fra 1870'erne og frem til i dag. Sitet indeholder forskellige tematikker med dertilhørende lærervejledning og elevopgaver.
 • De røde faners barndom (radioudsendelse). Udsendelsen indeholder et længerevarende interview med arkivchef ved Arbejderbevægelsens Arkiv Henning Grelle og museumsinspektør ved Arbejdermuseet Jacob Bjerring-Hansen om 'Slaget på Fælleden'. Udsendelsen findes desværre ikke længere på Danmarks Radios hjemmeside.

Download: icon Litteraturliste 'Slaget på Fælleden'

 
 

 

Booking

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies