Kilder

Enkelte arkivalier er også tilgængelige som fuldtekstdokumenter:

Søg i arkiv- og bibliotekssamling

ABA: Arkiv- og Bibliotekssystem
Forside Artikler Artikler om samlingerne DKP-arkivets endelige ordning
DKP-arkivets endelige ordning Udskriv Email
Skrevet af Jesper Jørgensen   
Onsdag, 22. april 2009 09:36

DKP's arkiv (nr. 921) har i perioden fra juni 2006 til april 2009 været under en om- og nyregistrering. Udgangspunktet var ordningen fra 1997 og den dertilhørende papirregistrant fra 1998, der baserede sig på en grovsortering fra begyndelsen af 1990'erne af den oprindelige aflevering fra partihuset i Dr. Tværgade i 1989-1990.

Registranten er tilgængelig i arkivbasen.


Partihuset i Dr. Tværgade under forberedelserne til DKP's 17. kongres i 1952. (Foto: Arbejdermuseet & ABA, fotograf: Kaj Lund Hansen)Billede fra 1979 fra Land og Folks billedarkiv, som ABA i 1991 købte af boet efter den da nedlagte avis. (Foto: Arbejdermuseet & ABA, fotograf: Ole Wildt)I anledning af afskedsreceptionen for DKP's fraflytning fra Dr. Tværgade i marts 1990 holdt formand for Stutthof-Kominteen og tidligere forretningsfører for Land og Folk Helge Kierulff en mindetale til ære for de faldne kommunister under besættelsen. (Foto: Arbejdermuseet & ABA, fotograf: Ole Wildt) 18. maj 1989. DKPs formand Ole Sohn og konstitueret forretningsfører i ABA Henning Grelle ved underskrivelsen af aftalen om afleveringen af partiets arkiv til ABA. (Foto: Arbejdermuseet & ABA, fotograf: Ole Wildt)

Ændringer i forbindelse med nyregistrering af arkivet

Selvom det har været hensigten at bibeholde den gamle ordning så vidt mulig, er der sket en række ændringer i forbindelse med om- og nyregistreringen af arkivet:

Samling af arkivalier under hovedarkivet
ABA's gamle DKP-arkiv (nr. 527), der var en mindre samling af sporadisk karakter, er integreret med hovedarkivet og eksisterer ikke mere.

Få overblik over indholdet via registraturen
Flere næsten uordnede arkivserier er blevet færdigordnet og registreret, så det nu er muligt at danne sig et overblik over indholdet i serierne via registranten. Det drejer sig primært om materiale fra fagligt sekretariat, politisk-økonomisk sekretariat og vedr. partiets økonomi. Som et eksempel kan nævnes, at det nu fremgår af registranten, at DKP efter krigen og frem til midten af 1950'erne ordnede deres faglige materiale efter fag, og at det derfor nu er muligt at søge specifikt om kommunisternes fraktionsarbejde blandt fx typograferne.

Omregistrering af visse arkivserier
Andre arkivserier er forsøgt forbedret gennem en delvis omregistrering, bl.a. kontrolkommissionen, internationalt sekretariat, freds- og solidaritetssekretariatet og skolingssekretariatet. For kontrolkommissionens vedkommende er det fx muligt at få et overblik over de ældre personsager via registranten. Et andet eksempel kan være landematerialet fra internationalt sekretariat, der nu er samlet i én række i stedet for den tidligere, lidt uklare opdeling i vigtige og mindre vigtige lande.

Nyt materiale er tilføjet
Ny og gammel tilvækst er blevet tilføjet. Den nye tilvækst er materiale fra 1990'erne, bl.a. materiale fra landsmøder og landsledelsesmøder samt materiale fra internationalt og solidaritetsudvalg. Den gamle tilvækst bestod i vidt omfang af "diverse", der efter et større pillearbejde nu er fordelt rundt i arkivet. Af det mere interessante kan nævnes beretninger fra rejsesekretærerne (mest fra Heinrich Davidsen) fra perioden 1947-1953 samt materiale fra andre organisationer fra mellemkrigs- og besættelsestiden.

Ny kassenummerering
På grund overstående ændringer har det ikke været muligt at beholde den gamle kassenummerering fuldstændigt. Gamle referencer til materiale i arkivet kan derfor desværre visse sig ikke længere at stemme, men den mere omfattende registrering skulle dog sikre, at sådant materiale alligevel kan genfindes.

 

Partiarkivet skulle nu langt om længe have fået sin endelige form. Vi håber, denne ny- og omregistrering vil bidrage positivt til forsat forskningsarbejde med arkivet og partiets historie.


Se også tidligere artikler om ABA's DKP-samling:

Senest opdateret: Tirsdag, 07. maj 2013 09:19
 

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies