Forside Undervisning Ungdomsuddannelser og andet Byvandring: Slaget på Fælleden 1872
Slaget på Fælleden 1872 Udskriv Email
Beskrivelse

Karetmagere på DSB's værksteder ca. 1885 Gårdparti fra Lille Kongensgade ca. 1890 1. maj demonstration for 8-timers arbejdsdag

I foråret 1871 udkommer det lille hæfte "Socialistiske blade". Det lille hæfte, som er udgivet af "en arbejder", indleder arbejderbevægelsens kamp for politisk indflydelse og faglig organisering. Denne begyndende kamp kulminerer med konfrontationen mellem arbejdere og politi og militær søndag den 5. maj 1872.

Selve slaget har sin historiske betydning i form af det første større opgør mellem arbejderbevægelsen og magthaverne, og byvandringen sætter netop fokus på forholdet mellem arbejdere, arbejderbevægelsen og myndighederne i 1870'ernes København.

Byvandringen foregår på Nørrebro - den danske arbejders vugge. Eleverne får et indblik i de sociale og politiske forhold, der gjorde sig gældende for arbejderne på dette tidspunkt. Vi kommer bl.a. ind på boligforhold, arbejdsforhold, Pariserkommunen og oprettelsen af den danske afdeling af Internationale.

Selve slaget gennemgåes naturligvis også, ligesom der er en introduktion til pionererne: Louis Pio, Poul Geleff og Harald Brix.

Byvandringen afsluttes på Arbejdermuseet, hvor eleverne efterfølgende har mulighed for på egen hånd at studere selve forsamlingsbygningen og museets udstillinger.

Kernestof
1776-1914
Industrialisering
Dansk demokrati

Varighed: Cirka 120 minutter.
Pris: 600 Kr.
Klassetrin: Gymnasier og HF 
Periode: 1. marts - 1. november

 
Booking

 
Kilder
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv rummer en del centrale kilder knyttet til den tidlige arbejderbevægelse samt "Slaget på Fælleden". En lang række af disse kilder er blevet digitaliseret og kan downloades til brug i undervisningen.
Mange af kilderne vil kunne understøtte tematikken fra undervisningsmaterialet "Slaget på Fælleden", mens andre vil kunne bruges til perspektivering eller uddybning af en særlig problemstilling.


icon Kilde 17, Uddrag af Bent Egaa Kristensens bog, "Historisk metode"

icon Kildeopgaver
Til mange af opgaverne er der udarbejdet konkrete arbejdsspørgsmål, hvor eleverne med hjælp fra icon Guide til kildekritik vil kunne fordybe sig i de enkelte kilder.


 
Lydfiler

Du kan høre uddrag af 7 centrale kilder relateret til Slaget på Fælleden. Kilderne er indtalt af skuespilleren Ulrich Krenchel.
Lydfilerne kan bruges som supplement til undervisningsmaterialet "Slaget på Fælleden", hvor klassen hører eksempelvis "Henrik Cavlings øjenvidneberetning" til slaget som en introduktion til emnet. Eller klassen kan lytte til uddraget af "Maalet er fuldt" i forbindelse med gennemgangen af afsnittet "Maalet er fuldt".

 • Fattigdom i København
  I 1868 udgav præsten Frederik Vilhelm Munch bogen "Om fattigdommen i København". Bogen byggede på hans observationer i byen samt datidens statistikker i forhold til borgere, der modtog fattighjælp, til selvmord og til børnedødelighed.
  Den indtalte lydfil er et uddrag fra denne bog.

 • Målet er fuldt
  "Maalet er fuldt" er den artikel Louis Pio skrev i forlængelse af indkaldelsen til fælledmødet. Artiklen blev trykt i Socialisten den 2. maj 1872. Artiklens hårde retorik betød, at politimester Crone gik til regeringen med henblik på at forbyde mødet. Formålet med artiklen var at vise arbejdernes solidaritet, men også at vise myndighederne at arbejderne i antal var en størrelse, en magt som ikke kunne tilsidesættes. Lydfilen her er et uddrag fra artiklen.

 • Politrapport
  Stikkere og politispioner var hyppigt anvendt i myndighedernes kontrol med Internationale og socialisterne fra 1871 og frem. En af de mest benyttede politispioner var politiassistent Korn. Han var bl.a. tilstede lørdag den 4. maj 1872, hvor Pio opfordrede arbejderne til at møde op på Fælleden næste dag trods forbuddet. Lydfilen her er netop et uddrag fra Korns referat fra dette møde.

 • Slaget på Fælleden
  Den øverstkommanderende politimand ved slaget på Fælleden skrev mandag den 6. maj en rapport, hvori han gennemgik politiets arbejde i forbindelse med konfrontationen med arbejderne søndag den 5. maj 1872. Lydfilen her er et uddrag fra denne rapport.

 • Henrik Carlings beretning
  Der findes øjenvidneberetninger til Slaget på Fælleden. En af disse er Henrik Cavlings. I sine erindringer skriver han om den oplevelse, han havde søndag den 5. maj 1872 på Fælleden. Han var 14 år, da slaget fandt sted, og uddraget her giver hans personlige oplevelse af slaget, som han kalder for "en revolution".

 • Fædrelandet
  Fædrelandet var en nationalliberal avis, der blev udgivet i perioden fra 1834 og frem til 1882. Fædrelandet blev i perioden omkring Slaget på Fælleden redigeret af Carl Ploug, som var stærk modstander af Internationale. Louis Pio kaldte Ploug for Internationales mest "..ivrige og hadefulde modstander". Lydfilen her et uddrag af den artikel, Fædrelandet bragte den 6. maj 1872.

 • Pios Brev til Engels
  Under Pios fængselsophold lykkes det ham flere gange at få smuglet breve ud til omverden gennem barberdrengen, der kom i fængslet. Blandt disse breve er lydfilen her, som er et uddrag af Pios brev til den tyske socialist og medstifter af Internationale Friedrich Engels. I brevet fortæller Pio bl.a. om slaget på Fælleden.
 
Litteraturliste

Baggrundslitteratur til lærerne:
 • Lars K. Christensen m.fl: Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000
 • Jens Engbjerg: Louis Pio og Slaget på Fælleden
 • Ib Koch-Olsen: I flugt går tiden 1871, fra Pariserkommunen til den danske Internationale
 • Ebbe Kløvedal Reich m.fl: Snart dages det – en billedbog om arbejderbevægelsens historie
 • Henning Tjørnhøj: Louis Pio – folkevækkeren
 • Torben Wanscher: Forsamlingsfriheden og "Fælledslaget"

Web-ressourcer:

 • Mennesker og maskiner er et netbaseret undervisningsmateriale, der giver eleverne mulighed for at arbejde med industrialiseringen på en anderledes måde. Materialet lægger op til gruppearbejde og opgaveskrivning. Sitet indeholder en selvstændig lærervejledning og supplerende elevopgaver.
 • Plads til os alle er website der giver et grundigt indblik i arbejderbevægelsens udvikling fra 1870'erne og frem til i dag. Sitet indeholder forskellige tematikker med dertilhørende lærervejledning og elevopgaver.
 • De røde faners barndom (radioudsendelse). Udsendelsen indeholder et længerevarende interview med arkivchef ved Arbejderbevægelsens Arkiv Henning Grelle og museumsinspektør ved Arbejdermuseet Jacob Bjerring-Hansen om 'Slaget på Fælleden'.

Download: icon Litteraturliste 'Slaget på Fælleden'

 
 

 

Booking

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies