Maskiner og Mennesker

logo
Maskiner og Mennesker Webquest Udskriv Email
Beskrivelse

I slutningen af 1800-tallet er Danmark, som resten af Europa, i fuld gang med den industrielle revolution. Store fabrikker skyder op, og maskinerne holder deres indtog i produktionen. Der er udstrakt fattigdom i landområderne, og mange rejser mod byen i håbet om en bedre tilværelse. I København er brokvartererne en slags faldefærdigt arbejderslum hvor tusindvis af hårdt pressede skæbner må stå sammen i forsøget på at afkræve magthaverne en mere retfærdig fordeling af samfundets rigdomme.


forside150px Kvinder på fabrik Arbejdere

I denne spændende epoke tager eleverne gruppevis rollerne som Investeringseksperter, Kvinderetsforkæmpere og Fagforeningsmænd, der ud fra hver deres perspektiv må udforme konklusioner og handleplaner, der danner rammen for diskussioner om mulige alternativer til historiens faktiske gang...

Lyder det spændende? Så brug fanebladene til at navigere rundt og afprøv denne webquest:

 • Spørgsmål og opgave:
  her får du mere at vide om den historiske ramme for Maskiner og Mennesker. Desuden præsenteres de spørgsmål og opgaver, som du skal forholde dig til.
 • Baggrundsinformation:
  her er der samlet baggrundsinformationer om industrialiseringens København.
 • Vælg roller:
  her præsenteres de roller som du kan vælge, når du går i gang med at fuldføre webquest'en.
 
Spørgsmål og opgave

Spol tiden 130 år tilbage til 1870'ernes København, hvor mobiltelefoner, computere og IPod's slet ikke var opfundet, men hvor sult, børnearbejde og massiv fattigdom var udbredte fænomener! Store fabrikker begyndte at skyde op, og tobaks- og tøjproduktion var brancher i rygende vækst - primært til glæde for fabriksejerne og de store købmænd, idet fabriksarbejderne blev holdt nede med ussel løn og opslidende, hårdt arbejde. Håndværkere af alle slags var ligeledes hårdt pressede af deres arbejdsgivere.
I disse år organiserede arbejderklassen sig; de blev nødt til at stå sammen mod arbejdsgiverne, hvis deres krav om bedre vilkår skulle høres. Arbejdsgiverne var ikke meget for at fordele overskuddet anderledes, og de var ængstelige ved udsigten til at arbejderklassen ville omvælte samfundet ved en revolution. De besluttede at sætte hårdt mod hårdt: Arrestationer, politivold, fyringer og lock-out'er var nogle af de frygtede midler. Arbejderne svarede igen med demonstrationer og strejker. Livsvilkårene for de fleste var urimeligt ringe og kampene var tilsvarende hårde. Socialdemokratiet blev født i denne barske periode.
I 1800-tallet begyndte de danske kvinder at røre på sig! Alt for længe havde kvinderne været undertrykte; både i hjemmet og i samfundet. Kampen for ligestilling, retten til at gå på arbejde(!) mm. startede op i denne hektiske tid.
Man skulle tro at mænd og kvinder fra arbejderklassen ville stå sammen mod arbejdsgiverne, men (de mandlige) fagforeninger ønskede i starten ikke kvinder ud på arbejdsmarkedet, for der ville kvinderne have mulighed for at presse de i forvejen lave lønninger som mændene fik udbetalt.

Overordnet spørgsmål / opgave
I denne webquest leger vi at du og dine holdkammerater er blevet ansat i en hemmelig arbejdsgruppe under Kulturministeriet. Kun ganske få personer ved dette: Det er lykkedes danske forskere at lave en tidsmaskine; med den er det muligt at rejse tilbage i tiden og ændre historiens gang!
I webquesten påtager I jer rollerne som forskere i arbejdsgruppen, som på trods af at de ser tingene fra hver deres perspektiv, må tage tilbage i tiden og studere de informationer der er til rådighed, for til sidst forsøge at give et samlet bud på spørgsmålet:

Hvad?

Det skal du forholde dig til:
Hvordan bør samfundet, og i særdeleshed arbejdsmarkedet, se ud i 1800-tallets København?

Hvordan?

Dit hold skal udarbejde en grupperapport som indeholder en handleplan med afsæt i følgende perspektiver:
 • Økonomi (Investeringsekspert)
 • Kvinders rettigheder (Kvinderetsforkæmper) og
 • Arbejderens vilkår (Fagforeningsmand).

Du begynder med at lave et hold på 3 personer.
Tidsmaskinen sender jer tilbage til København i 1800-tallet, hvor fremvæskten af dampmaskiner, fabrikker og store handelskompagnier, er i gang med at ændre samfundet og den måde menneskerne i Danmark lever på!
Alle på holdet bruger hver for sig de udvalgte links til at skaffe sig almen baggrundsviden om industrialiseringen og Slaget på Fælleden; derefter fordeles de tre roller (omtalt herover), og hvert gruppemedlem forsøger at blive ekspert i netop sin rolles område.
Det ender med 3 rapporter - en for hver gruppemedlem.
Disse rapporter sammenskrives til en samlet Grupperapport, som til sidst fremlægges for en forsamling af embedsmænd (bedre kendt som jeres klassekammerater). De vil vurdere om der er behov for at påvirke samfundet gennem love og retningslinjer.
Derefter kan I tage tidsmaskinen tilbage til nutiden, træde ud af rollerne, og klappe jer selv på skulderen: I har klaret det!

Hvorfor?
Denne webquest formidler udvalgte kundskaber og færdigheder inden for historiefaget.

 • koloniernes (og dermed slavehandlens) betydning for den industrielle revolution i Europa;
 • hvordan fagforeninger og politiske partier kan påvirke samfundsudviklingen;
 • årsager til emmigration ud af Europa i 1800-tallet;
 • hvad der menes med tidsepoken ’industrialisering’, også kaldet ’den industrielle revolution’;
 • hvordan historiske spørgsmål kan danne udgangspunkt for gruppedrøftelser;
 • at man kan anskue samme situation på forskellige måder, alt efter hvilke værdier man prioriterer;
 • hvordan samfundsforandringer og begivenheder i en tidsepoke kan forklares ud fra fremherskende værdier og holdninger.
 
Baggrundsinformation

Hvorfor?
Denne øvelse er tilrettelagt for at alle på holdet får mulighed for at spore sig ind på industrialiseringens København, og de udfordringer som denne periode indeholder. Slaget På Fælleden er i særligt fokus.

Hvordan?
Nederst på siden er samlet en række links, der alle omhandler industrialisering, Slaget på Fælleden, København i 1800-tallet og oplysninger om udvalgte personer fra perioden. Der er udarbejdet en interaktiv quiz, som tester paratviden om emnet; primært i forhold til de tilgængelige informationer. Du kan evt. bruge den til at teste din viden før og efter du har orienteret dig i de fremlagte links.

Webressourcer:

 • 3F's websted 'Fagforeningens historie i levende billeder' historie indeholder bl.a. en lille film 'Godsejervældet.

Dette websted virker kun med  Ms Internet Explorer.
Vælg film, vælg 1890 og derefter filmen 'Godsejervældet'.


Når du er færdig med baggrundsinformationerne, er det tid for næste trin i webquesten, nemlig de individuelle roller.

 
Vælg roller

Konflikter - kompromisser:
Konflikterne under industrialiseringen, klassekampen og kønskampen, er så komplekse, at det ville være meningsløst kun at se dem fra et perspektiv. Hvis du kun fokuserer på arbejdernes ret til mere i løn, kan du risikere at glemme at fabriksejere bliver nødt til at få mest muligt profit for at kunne udbygge deres maskiner og konkurrere om kvalitet og pris. Løsningen er at dele ekspertisen, og se industrialiseringen fra ligeså mange perspektiver som du har holdkammerater. Det er nu I for alvor begynder at komme ind 'under huden' på historien. Læs nedenstående instruktion for at komme i gang.

Forskellige perspektiver:
Med udgangspunkt i den viden I har fået efter arbejdet med 'Baggrundsviden', skal I nu fordele rollerne mellem jer.

Hvis der er 3 personer på dit hold, skal hver person tage en rolle (hvis I arbejder parvis, kan op til 6 personer være på et hold). Hvis I kun er 2 personer på holdet, skal I vælge de roller som I vurderer vil give den bedste forståelse. Vælger I fagforeningsbossen og Kvinderetsforkæmperen, eller tager en af jer rollen som Investeringsekspert? I bestemmer selv.

Rolle Perspektiv
Investeringsekspert Økonomisk vækst. Gode handler, masseproduktion
Kvinderetsforkæmper Kvinders ligestilling: løn, stemmeret, status i samfundet
Fagforeningsmand Ordentlige vilkår på arbejdspladsen, løn, fritid

 

Når du og dine holdkammerater har valgt roller, er I klar til at blive eksperter på hver jeres område. Sagsmapper er blevet klargjort; heri finder du instruktioner som guider dig igennem det område du skal specialisere dig i.
Du vil blive hjulpet med at afdække 'Sandheder', og koge det hele sammen til en handleplan. Hvis din browser understøtter Javascript kan du automatisk få sat Rapporten professionelt op, så den er klar til udskrift.
Hvis du er klar til at påtage dig din rolle, og de opgaver der hører med, skal du klikke på den valgte rolle nedenfor:

 
 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies