Breve fra familien Sørensen

Fem af familiens Sørensens otte børn

icon Breve fra familien Sørensen

Kan bruges til forberedelse af gruppearbejde

Undervisnings-materiale


Familiens Liv og Hverdag år 1900

Baggrundsmateriale om familien Sørensens samtid
Forside Undervisning Mellemtrin På sporet af Familien Sørensen
Historiedetektiverne: På sporet af Familien Sørensen Udskriv Email
Beskrivelse

Hvad gemte sig under familien Sørensens seng? Hvem sov i kommodeskuffen?
Og hvordan kan historiske spor egentlig hjælpe os med at løse vores spørgsmål om fortiden?
Familien Sørensen 18 Piger laver_papirsdukker_1


Historiedetektiverne er et spændende og anderledes undervisningsforløb, der dels fortæller den autentiske livshistorie om en arbejderfamilie i København omkring år 1900, og dels introducerer eleverne for hvordan de kan bruge historiske spor og historiefaget.

Forløbet veksler mellem narrative fortællinger, brug af genstande og gruppearbejde. Eleverne sendes på opdagelsen i familiens fortid, når de ved hjælp af deres historiekuffert skal løse spørgsmål og opgaver om familiens medlemmer og dens samtid.

Forløbet fokuserer på hverdagslivet i form af bolig- og arbejdsforhold, barndom og fritid.

Eleverne arbejder undervejs i et undervisningsmateriale, som de efterfølgende får med sig tilbage på skolen. I hæftet er der opgaver til efterbehandling af forløbet.

Undervejs i forløbet arbejder eleverne i seks grupper, og de skal derfor være inddelt i seks grupper, inden de kommer til museet. Grupperne skal arbejde med hver deres familiemedlem.

Fælles Mål II, trinmål forløbet understøtter

  • Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv
  • Fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om episoder, der har haft betydning for familiens liv
  • Selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden


Varighed
: Cirka 75 minutter.
Pris: 500 Kr.
Klassetrin: 4. klasse-6. klasse.
Periode: Fast undervisningstilbud

 
Booking

 
Lærervejledning

Biodigt
Et biodigt er et biografisk digt med fokus på en persons indre tanker, personlighed og nære relationer. Biodigtet følger en bestemt struktur i form af 11 linjer. De 11 punkter kan variere alt efter, hvilken model man følger.
Ved at lade eleverne skrive et biodigt, som var de et medlem af familien Sørensen, skabes der rum for at eleverne kan identificere sig med de enkelte medlemmer af familien. Gennem biodigtet skal eleverne forholde sig til de materielle vilkår, familien lever under, og hvordan disse mon har påvirket deres liv, tanker og følelser.

Breve fra familien Sørensen
På museet kommer eleverne til at arbejde i seks grupper, hvor hver gruppe fordyber sig i et enkelt familiemedlem.
Som en forberedelse til dette gruppearbejde kan man med fordel lade grupperne læse de fiktive breve fra "deres" person inden undervisningen på museet. Det giver eleverne et forhåndskendskab til deres figur, og er sammen med postkortet som klassen modtager med til at motivere og skabe interesse for forløbet og tematikken.

Bønder i hovedstaden
Eleverne arbejder med maleriet ”Bønder i hovedstaden” af Erik Henningsen.
Henningsen skildrede præcist sin samtids sociale forhold. Maleriet skildrer de forlegne landboere, der ankommer til hovedstaden og uden for banegården må spørge betjenten om vej. Som en refleks tager bonden hatten af, når han taler med øvrigheden. Billedet er malet 1887, et af de år, hvor tilvandringen til København var ekstra stor og derfor særlig synlig i gadebilledet.

I opgaven skal eleverne vælge en af figurerne skildret i maleriet og beskrive situationen ud fra dennes perspektiv i form af en dagbogsbeskrivelse.

Elevaktiviteter
På hjemmesiden er det muligt at lade eleverne tage en digital quiz. Denne findes under "elevaktiviteter"

Den består af tyve spørgsmål, der afdækker udstillingen samt perioden omkring slutningen af 1800 tallet. Quizzen kan eksempelvis indgå som en lektie, hvor eleverne skal udfylde den hjemme. 
Under elevaktiviteter er det også muligt at downloade billeder fra udstillingen som kan bruges til diverse opgaver og fremlæggelser.

Familiens liv og hverdag år 1900 – et undervisningsmateriale
"Familiens liv og hverdag år 1900" er et gratis undervisningsmateriale fra Arbejdermuseet skoletjeneste. Materialet er et hæfte på 12 sider, der giver et overblik over hverdagslivet i perioden. Materialet sætter bl.a. fokus på boligen, ægteskabet og økonomien. Materialet kan downloades gratis.

Kilder og arbejdsspørgsmål
Under kilder kan du finde fem erindringer, der alle beskriver forholdene for arbejderbørn og arbejderfamilier i Danmark i slutningen af 1800 tallet. Der er tale om uddrag af erindringer.

Uddragene er visse steder bearbejdet rent sprogligt, så niveauet passer til mellemtrinnet. Efter hver erindring er der en række arbejdsspørgsmål, eleverne kan arbejde videre med.

Formålet med erindringerne er at lade eleverne danne sig et indtryk af perioden og forholdene før og efter besøget på museet. Samtidig kan erindringerne fungere som begyndende kildearbejde.

Gamle lege fra familien Sørensens tid
På hjemmesiden kan du finde en oversigt over de lege, der typisk blev leget omkring år 1900 i Danmark.
Langt de fleste lege er kendetegnet ved, at de ikke kræver materialer, og at de typisk foregår udenfor, da der ikke var plads til større lege og børnegrupper i de små lejligheder.
Legene kan bruges både i idræt, historie og klassens time, hvorefter eleverne selv kan lege dem i frikvartererne.

Skriv et brev

I opgaven "Skriv et brev" skal eleverne identificere sig med den person, de har arbejdet med på museet. Eleverne skal bruge deres viden om denne person og København omkring år 1900 i formuleringen af et brev hjem til familien på landet.
I opgaven er der formuleret en række spørgsmål der kan inspirere eleverne til brevets indhold og struktur.


 
Kilder

 

 
Litteraturliste

Baggrundslitteratur til læreren
Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000 / Lars K. Christensen, Søren Kolstrup og Anette Eklund Hansen ; med bidrag af: Niels Finn Christiansen, Knud Knudsen, Jytte Larsen, Claus Bryld, Morten Thing & Erik Strange Petersen, billedredaktør: Karen Kræmer .- [Kbh.] : SFAH , 2007 .- 464 s : ill .- SFAHs skriftserie ; nr. 46 .- .- Temaartikler: Niels Finn Christiansen: Kapitalisme - klassekamp - socialisme. Knud Knudsen: Arbejde og arbejderbevægelse. Jytte Larsen: Men størst er Broderskabet - køn i den danske arbejderbevægelse. Claus Bryld: Arbejderbevægelsen og demokratiet - ide og praksis. Morten Thing: Arbejderkultur - noget man er eller noget man får?. Erik Strange Petersen: Historieskrivningen om arbejderklassen og arbejderbevægelsen

Kongens København, en guldaldermosaik, Hans Edvard Nørregård-Nielsen
billedredaktion: Hans Edvard Nørregård-Nielsen
Kbh., Gyldendal, 2000, 4.udgave, 287 s. - ill.


Tudemarie Plads til os alle Hungerbarnet


Mennesket & maskine / Redaktion af Poul Strømstad .- [Kbh.] : Nationalmuseet , 1980 .- 216 s : ill .- Register

Sammen med foranstående udstillingskatalog udkom også en antologi med samme titel:

Mennesket & maskinen / redaktion: Poul Strømstad .- [Kbh.] : Nationalmuseet , 1980 .- 216 s : ill .- 87-480-0276-3 .- LitteraturhenvisningerAf indholdet: Ole Hyldtoft: Arbejderboliger og bymiljøer. S. 72-97Af indholdet: Richard Willerslev: Arbejdsforhold og levevilkår 1850-1914. S. 115-132Af indholdet: Niels Finn Christiansen: Nye klasser - nye ideologier. S. 133-149

Familieliv i Danmark : 1550 til år 2000 / Anne Løkke, Anette Faye Jacobsen . - 3. udg., 1. opl .- Århus : Systime , 1997 .- 280 s., tav : ill. (nogle i farver) .- 87-7783-265-5 .- Litteraturhenvisninger

Webstedet Plads til os alle kan anbefales som et site, der giver et bredt indblik i forholdene for arbejderfamilierne i slutningen af 1800 tallet. Sitet indeholder både artikler, fotos og små filmklip. Sitet kan også fungere som forberedelse for læreren.

Undervisningsmaterialer:
Familiens liv og hverdag år 1900 : århundredeskiftet, børneliv, mad og køkken, ægteskab, bolig, arbejde / tekst Sidsel Risted Staun .- Kbh : Skoletjenesten : Arbejdermuseet .- 14 s : ill .

Dehn, Erik:
Født til grød eller gås - Barn i 1900, - Kbh: Gyldendal, 2002. - 32 s
Omslag: Eva Wulff Redaktør: Kim Møller Hansen
Serie: Børn i historien. I Født til grød eller gås - barn i år 1900 møder læserne Karen, Axel og Per, der lever i vidt forskellige miljøer. I et levende og letlæst sprog fortælles, hvordan det var at være barn for 100 år siden. Rigt illustreret med tegninger og samtidige fotos. Serien Børn i historien er skrevet til 3.-5. klasse og er velegnet til emnearbejde i historie og dansk og til lystlæsning.
Serien giver eleverne indsigt og mulighed for indlevelse i menneskers livsvilkår samt får dem til at tænke over egen tilværelse. De enkelte titler omhandler forskellige perioder i historien.
Børn i historien kan bruges uafhængigt af historiesystem.


Dehn, Erik:
På skolebænken, - Kbh: Gyldendal. 2007. - 48 s
Tegninger: Lars Petersen. Omslag: Carsten Schiøler
På skolebænken handler om skoleliv og hverdagsliv i Danmark omkring år 1900, i 1950'erne og 1970'erne. Bogen knytter sig til serien De store fagbøger og henvender sig til elever på mellemtrinnet.

Hit med historien! - grundbog til 5. klasse
Jens Aage Poulsen, tegninger: Peter Bay Alexandersen
Kbh., Gyldendal, 2003 - 71 s. - ill.


Skønlitterære værker:
Andersen, Maria og Gudrun Eriksen Tudemarie (Bind 1-3)
tegninger Lene Bourgeat
Kbh. - Notabene, 1999 – 315 s. - ill.
Tudemarie vokser op i 1880´ernes København.
Hendes far er smed og er vanskelig at omgås. Moderen er hans blide modstykke, der kæmper for at få det til at løbe rundt., hvad der ofte er svært, da de har 10 børn.
Børnene lærer tidligt at hjælpe til.
De må hente gammelt brød hos bageren og spise levninger fra de riges bord og de kommer tidligt ud at tjene.
De vokser op med hårdt arbejde, lange arbejdsdage og store sociale uretfærdigheder.
Tudemarie er en pige, der har let til gråd og altid kommer galt af sted.
Bøgerne fortæller om store sociale forskelle, men er fortalt med et sådant overskud og humør, at de lige så godt kunne have heddet "Glademarie".


Bødker, Cecil: Hungerbarnet
Kbh. - Gyldendal, 2007 – 3.udgave, 6. oplag - 163 s.

filmatiseret under titlen: Ulvepigen Tinke,Ulvepigen Tinke
Danmark 2002
Instruktion: Morten Køhlert
Manuskript: Morten Køhlert efter romanen Hungerbarnet (1990) af Cecil Bødker
Længde: 92 min.
Distribution: Nordisk Film Vision
Den forældreløse pige, Tinke, bliver gode venner med den fattige tjenestedreng, Larus. Sammen lykkes det dem at vende egen skæbne og overvinde tidens fordomme og menneskers kulde.
Cecil Bødker skildrer landboliv og fattigkår fra en tid, da forskellen på fattig og rig var isnende og frøs mennesker fast i vedtagne roller som herskere og undergivne.


Rindel, Gerd: Øretævens vej
Kbh. - Høst, 1997 – 142 s. - ill.

Rindel, Gerd: Slagsmål og silkebånd  (Øretævens vej nr. 2)
Kbh. - Høst, 1997 – 135 s. - ill.

 
Elevaktiviteter

Quiz: Hvad ved du om familien Sørensen
Hvad ved du om familien Sørensen?
Prøv vores lille quiz.

 
Fotoalbum

 

mt_gallery: thumb_fams015 thumb_fams016
thumb_fams003 thumb_fams005 thumb_fams021
thumb_fams009 thumb_fams002 thumb_fams012 thumb_fams004

Download billederne fra Familien Sørens fotoalbum til eget brug.

 
  

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies